מינוי נאמן בהליכי פשיטת רגל – כיצד התהליך מתבצע? (מידע משפטי)

נאמן בהליכי פשיטת רגל הוא מי שמנהל ההליכים בפועל, ולכן מינוי נאמן נעשה תחת תנאים קפדניים ביותר. הנאמן אחראי על ניהול נכסי החייבים ופיקוח על התנהלותם הכלכלית. כמו כן, על הנאמן לאזן בין צרכי החייבים ובין האינטרסים של בעלי החוב (הנושים) בהליך. בהתאם לאחריות הרבה המוטלת עליו, חשוב לוודא כי לא יתקיים כל ניגוד עניינים או מניעים אישיים במילוי תפקידו של הנאמן. במדריך קצר זה יסביר עורך דין מומחה לדיני פשיטת רגל וחדלות פירעון על נושא חשוב זה.

מינוי נאמן בהליכי פשיטת רגל

מדוע חייבים ונושים בהליכי פשיטת רגל צריכים להכיר את ההליך של מינוי נאמן?

לנאמן בפשיטת רגל תפקיד מכריע בהליך. האחריות המוטלת על כתפיו, והצורך לאזן בין הזכויות והאינטרסים של הצדדים להליך (חייבים ונושים כאחד), מחייבת מידה רבה של הגינות והיעדר כל שיקולים זרים. בהתאם, נקבעו מנגנונים שנועדו לוודא כי הנאמן ממונה באופן הוגן ושוויוני, ופועל באותו אופן במסגרת מילוי תפקידו. כמו כן, נקבע מנגנון המאפשר, בכל שלב, להפסיק את עבודת הנאמן במידה והוא חורג מהתנאים שנקבעו בחוק לעבודתו.

חשוב כי הן חייבים והן נושים יכירו את תפקיד הנאמן, כמו גם את התנאים למינוי נאמן והמקרים בהם ניתן להפסיק את תפקידו. זאת, בין היתר, מכיוון שכל צד להליך (ואף הנאמן בעצמו) יכולים לפנות לבית המשפט ולבקש את הפסקת כהונת הנאמן, בכפוף לתנאי החוק. אך לשם כך חשוב להבין מה החוק קובע בנושא, ורצוי מאוד להיעזר במומחיות של עורכי דין המנוסים בייצוג בתיקי חדלות פירעון. להלן נפרט על כך בהרחבה.

נאמן בהליכי פשיטת רגל – הסבר כללי

תפקידו המרכזי של נאמן בהליכי פשיטת רגל של יחידים (או בשמם כיום ״הליכי חדלות פירעון״) הוא לנהל את נכסי החייבים ולפעול למען החזר מקסימלי של החוב לנושים. לכן, בכל הליך פשיטת רגל ממונה נאמן מטעם הגורם המנהל את ההליכים (רשם ההוצאה לפועל בהליכים בסכומים נמוכים יחסית, והממונה על הליכי חדלות פירעון בהליכים בסכומים גבוהים). חוק חדלות פירעון מקנה סמכויות רבות לנאמן בפשיטת רגל, ואף לאחר סיום ההליכים הנאמן ממשיך לפקח על תפקוד החייבים. עם זאת, סמכויות אלה אינן בלתי מוגבלות וניתן לערער על החלטותיו. תוכלו לקרוא עוד על תפקיד הנאמן וסמכויותיו במאמר נוסף שהתפרסם באתר משרדנו.

כיצד מתמנה נאמן?

בעבר הלא רחוק, החוק לא הסדיר בצורה ברורה דיה את הליך המינוי של נאמן. ואולם, כיום החוק הסדיר פרוצדורה שנועדה לקדם מינוי הוגן ושוויוני של נאמן בהליכי פשיטת רגל. בכלל זה, החוק קובע כי ניתן למנות נאמן רק מתוך רשימת נאמנים. הרשימה נקבעת על-ידי ועדה ציבורית בראשות שופט מחוזי בדימוס. 

ברשימה יכולים להיכלל רק מי שעונים על הקריטריונים הנדרשים לצורך מינוי נאמן. הקריטריונים הם רישיון לעריכת דין או ראיית חשבון, וניסיון של 5 שנים לפחות. לחלופין, ניתן לכלול ברשימה גם מי שהם בעלי מיומנות מיוחדת או ניסיון מוכח בניהול הליכי פשיטת רגל. יצוין כי במרבית ההליכים ימונה נאמן אחד לניהול ההליכים. עם זאת, לעיתים ניתן יהיה למנות כמה נאמנים יחד, כאשר הדבר נדרש.

כיצד החוק מוודא כי הנאמן ממלא את תפקידו באופן תקין?

החוק קבע מנגנונים שונים אשר נועדו לוודא כי הנאמן פועל באופן תקין וללא ניגוד עניינים או שיקולים זרים. בכלל זה, החוק קובע איסור ספציפי על מינוי של נאמן אשר יש לו (או אף לקרובים לו) ניגוד עניינים או עניין אישי בהליך. כדוגמה היפותטית: כאשר אחד הנושים בהליך הוא בנק, ואשתו של הנאמן היא מנהלת סניף של אותו בנק, מדובר לכאורה בניגוד עניינים אשר לא יאפשר את מינוי הנאמן בהליך. כמו כן, מלבד האיסור על מינוי במצב של ניגוד עניינים, החוק אוסר על מינוי נאמן אשר הורשע בעבירה אשר חומרתה או נסיבותיה אינן מאפשרות, לדעת הממונה, את כהונת הנאמן בתפקיד. עוד קובע החוק כי לצורך הבטחת מילוי תפקידו של הנאמן כחוק הוא החובה להפקיד ערובה או להתקשר בחוזה ביטוח אחריות. 

כמו כן, החוק מסמיך את בית המשפט להעביר נאמן מתפקידו במקרים בהם הנאמן אינו ממלא את תפקידו כראוי, נבצר ממנו להמשיך במילוי תפקידו או שהפסיק להתקיים אחד מהתנאים למינויו. את הבקשה להפסקת כהונת הנאמן יכולים להגיש לבית המשפט הצדדים להליכים (החייבים או הנושים), בעלי עניין בהליכים, הממונה על הליכי חדלות פירעון ואף הנאמן עצמו.

צרו קשר עם המומחים שלנו לדיני חדלות פירעון

לסיכום, מינוי נאמן בהליכי פשיטת רגל נעשה תחת תנאים קפדניים, אשר נועדו להבטיח כי הנאמן ימונה באופן הוגן ויהיה נטול שיקולים זרים. ככל שמתעוררות בעיות משפטיות בהקשר זה, ניתן לבקש את הפסקת פעילותו של הנאמן. עורכי הדין ממשרדנו זמינים לכל שאלה או צורך בסיוע בעניין זה, ובהליכי פשיטת רגל באופן כללי. משרדנו מייצג מזה שנים רבות לקוחות במסגרת הליכי חדלות פירעון, לאורך כל שלבי ההליך. ניתן ליצור עמנו קשר על-ידי השארת פרטיכם, או באמצעות הטלפון או כתובת הדוא״ל המופיעים מטה.

בעיית העברת כסף מחו''ל לבנק בישראל

: 03-3724722

        055-9781688

 [email protected]

חזרה למאמרים