מהן הסמכויות של נאמן בפשיטת רגל?

הסוגיה של נאמן בפשיטת רגל מעלה לא מעט חששות בקרב חייבים המעוניינים לפתוח בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. המחשבה על אדם זר המנהל עבורך את הנכסים, ומפקח על התנהלותך הכלכלית, עשויה להיות מרתיעה באופן טבעי. ואולם, יש לדעת כי הנאמן מחויב לשמור על זכויות החייבים, ויכולתו לפעול מוגבלת על פי חוק. כמו כן, ניתן לערער על החלטותיו, ולבקש לשנותן או לבטלן. במאמר קצר זה נבקש לעשות סדר בדברים ולהסביר על הנאמן, סמכויותיו, ותפקידיו. 

עורכי הדין ממשרדנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחים בדיני פשיטת רגל (חדלות פירעון). משרדנו מנוסה מאוד במתן סיוע וליווי משפטי עבור יחידים ועסקים המעוניינים לצאת מהחובות ולפתוח דף חדש. שירותי משרדנו כוללים ייצוג בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי וליווי לקוחותינו לכל אורך ההליך, עד ליציאתם המיוחלת מהחובות. במאמר זה תסביר עו״ד נחמה עובדיה, מומחית לדיני פשיטת רגל ממשרדנו, על הסמכויות של נאמן בפשיטת רגל.

מיהו נאמן בפשיטת רגל?

סמכויות נאמן בפשיטת רגלרוב הציבור אינו מכיר לעומק את האופן שבו הליכי פשיטת רגל מתנהלים. הדבר עלול לגרום לחוסר ודאות ולהרתיע חייבים רבים מפניה להליכי פשיטת רגל, גם כאשר ההליכים יכולים לסייע להם לצאת מחובותיהם. כדי לפזר את הערפל, ניתן למצוא באתר משרדנו מדריכים בנושא, אשר מסבירים על שלבי ההליך ובעלי התפקידים הפועלים במסגרתו. במאמר קודם שהתפרסם באתר משרדנו הסברנו על הממונה על הליכי חדלות פירעון, שהשפעתו על ההליכים הינה מכרעת. הממונה אחראי על פתיחתם וסיומם של מרבית הליכי פשיטת הרגל. עם זאת, מי שמהווה ״הכוח המניע״ של ההליכים הוא הנאמן בפשיטת רגל. 

הנאמן מתמנה לצורך ניהול נכסי החייבים ופועל למען החזר מקסימלי של החוב לבעלי החוב (הנושים). לצורך מילוי תפקידו, הנאמן מוסמך לבצע פעולות שונות בשם החייבים, לרבות ניהול כספם ופיקוח על פעולותיהם. יש מי שחוששים מאובדן עצמאותם בעקבות כך. ואולם, חשוב להבהיר כי הנאמן מוגבל בפעולותיו. כמו כן, ניתן לערער על החלטותיו. בהתאם, חשוב כי הן חייבים והן נושים יכירות את תפקידי וסמכויות הנאמן. להלן נסביר על כך בהרחבה.

מהם תפקידי הנאמן?

בכל הליך פשיטת רגל ממונה נאמן על נכסי החייבים. כאשר מדובר על הליכים בגין חובות בסכומים גבוהים, זהות הנאמן תיקבע על-ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון. בהליכים בסכומים נמוכים יחסית (מתחת ל-150 אלף ש״ח), הנאמן ימונה על-ידי רשם ההוצאה לפועל. הנאמן למעשה נועד לתרום למקסום תוצאות ההליך, הן עבור החייב והן מבחינת הנושים. כידוע, מטרתם של הליכי פשיטת רגל היא כפולה – שיקום החייבים והחזר מקסימלי של החוב לנושים. בהתאם, הנאמן אחראי על הגשמת האיזון העדין בין זכויות החייבים ובין האינטרס של הנושים. 

תוך כדי ההליך, הנאמן מרכז את כספי החייבים ופועל למימושם. כמו כן, הוא מחליט האם לאשר או לדחות תביעות חוב של הנושים. אך תפקידו של הנאמן לא נגמר עם סיום ההליכים ומתן צו שיקום כלכלי. בשלב זה, הנאמן אחראי על פיקוח אחר עמידת החייבים בתנאי צו השיקום – ביצוע תשלומים שוטפים ופעולות נוספות שנקבע כי יש לבצען. הנאמן אחראי גם על הגשת דוחות שונים לאורך ההליך, מכוח החוק או לבקשת הממונה.

סמכויות הנאמן רבות – אך הן אינן בלתי מוגבלות

לאור האחריות הכבדה המוטלת על כתפיו, החוק מקנה לנאמן סמכויות רבות. הנאמן למעשה מהווה הגורם המורשה לפעול בשם החייבים ולנהל את נכסיהם והכספים שברשותם. על פניו, הנאמן מוסמך לבצע כל פעולה אשר החייבים רשאים לעשות בכספים ובנכסים שלהם. עם זאת, הנאמן אינו יכול לפעול ככל העולה על רוחו, והחוק מגביל את סמכויותיו במספר דרכים. 

לדוגמה, קיימות פעולות רבות, אשר לגביהן עליו לקבל אישור. פעולות אלה כוללות החזר חוב לנושים מתוך הקופה, ניהול תביעות בשם החייב, והגעה לפשרה מול הנושים או מי שמחויבים לשלם כספים לחייבים, ככל שהדבר ישפיע משמעותית על נכסי הקופה. מעבר לכך, ניתן לערער על החלטות הנאמן באמצעות הגשת בקשה לשינוי או ביטול החלטותיו. מומלץ להיעזר לשם כך בעורך דין מומחה לדיני חדלות פירעון.

צרו קשר עם המומחים שלנו לדיני חדלות פירעון

לסיכום, נאמן בפשיטת רגל הוא בעל תפקיד מכריע בהליך, אך סמכויותיו מוגבלות וניתן לפעול לשינוי החלטותיו. אם יש לכם כל שאלה בנושא או צורך בסיוע בנוגע להליכי פשיטת רגל, עורכי הדין ממשרדנו זמינים לשירותכם. למשרדנו ניסיון רב בייצוג בהליכי פשיטת רגל, ובטיפול בכל עניין הנוגע להליכים. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות הטלפון או כתובת המייל המופיעים מטה.

חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי

:03-3724722

        055-9781688

 [email protected]

חזרה למאמרים