שיקום כלכלי אישי

גם כאשר מתמודדים עם חובות בסכומים גבוהים – שיקום כלכלי הינו אפשרי!

״כל משבר הוא הזדמנות לצמיחה״ – אימרה זו אולי נשמעת קלישאתית, אך יש מאחוריה אמת רבה. בימים אלה של משבר כלכלי וחוסר ודאות, יותר אנשים פרטיים ובעלי עסקים מוצאים עצמם מתמודדים עם חובות בסכומים גבוהים, ללא יכולת לכסותם. דווקא במצב מורכב זה, המלווה בתחושות מצוקה קשות, ניתן לעבור מהפך של ממש, לצאת מהחובות ולפתוח דף חדש.
משרדנו טיפל במקרים רבים של אנשים פרטיים ועסקים אשר התמודדו עם חובות עצומים וחשו כי הם נקלעו למבוי סתום. ניסיוננו הרב מלמד אותנו כי אסור לאבד תקווה. עם טיפול נכון ויעיל, שיקום כלכלי הינו אפשרי בהחלט. דיני חדלות הפירעון עברו רפורמה מקיפה בשנים האחרונות, והם מכילים פתרונות משפטיים עבור חייבים לשם הגעה לשיקום כלכלי יעיל.

ליווי וייצוג משפטי לאורך שלבי ההליך

הליכי פשיטת רגל עשויים לקחת זמן. חשוב להיות ערוכים לכך מראש, ולהבין כי מדובר בהשקעה נכונה של זמן ומשאבים על מנת לצאת מהחובות ולפתוח דף חדש. עבור מי שמתמודדים עם חובות גבוהים, פתרונות כגון הלוואות מחברים או בני משפחה הינם בבחינת דחיית הקץ בלבד, ואף עשויים להחמיר את המצב (בין היתר, לאור הריביות שהחובות הנותרים צוברים).
בקשה לפתיחת הליכים

הליכי פשיטת רגל אורכים זמן ומורכבים ממספר שלבים. בשלב הראשון מוגשת בקשה לצו פתיחת הליכים. עד לאישור הבקשה עשויים לעבור מספר חודשים, אשר במהלכם עשויים להתנהל במקביל הליכים בהוצאה לפועל בעקבות החובות. משרדנו מסייע בהתמודדות מול גורמי ההוצאה לפועל והגשת בקשות לאיחוד תיקים, להקפאת הליכים המתנהלים במקביל וביטול עיקולים.
תקופת ביניים

השלב שלאחר מתן צו פתיחת הליכים הוא של תקופת ביניים ממושכת, אשר במהלכה ממונה נאמן שתפקידו לגבש תכנית יציאה מהחובות עבור החייבים. לצורך כך נגבים מהחייבים סכומים אשר נועדו לכיסוי חובותיהם, מוטלות עליהם הגבלות שונות ונערכת בדיקה מקיפה של נכסיהם וחובותיהם. משרדנו מלווה חייבים בתקופת הביניים ובבדיקות והחקירות אשר נערכות להם מטעם הממונה על הליכי חדלות פירעון או לשכת ההוצאה לפועל.

צו שיקום כלכלי

לאחר תקופת הביניים, יוחלט האם לתת צו הקרוי ״צו שיקום כלכלי.״ צו זה כולל תכנית מפורטת בה על החייבים לעמוד לאורך תקופה שתיקבע על-ידי בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל. עמידה בתכנית תאפשר להם לקבל את הפטור המיוחל מחובותיהם (הקרוי ״הפטר״). במקרים מסוימים אף ניתן לקבל הפטר באופן מיידי.

ליווי משפטי כל הדרך עד ליציאה מהחובות

עמידה בתנאים שייקבעו בהליכים תאפשר לכם לצאת מהחובות ולהגיע לשיקום כלכלי. אנו ממליצים להסתכל על המשבר הכלכלי האישי שלכם כעל הזדמנות אמיתית לפתוח דף חדש, נקי מחובות. נשמח לסייע לכם להתמיד ולהצליח במשימה לא פשוטה זו, על סמך הניסיון הרב שצברנו בנושא.