צו הפטר

הליכי פשיטת רגל נועדו מלכתחילה לסייע לחייבים לשים את חובותיהם מאחור ולצאת לדרך חדשה, נקייה מחובות. בהתאם לכך, מטרתם הסופית של ניהול ההליכים מבחינת החייבים היא קבלת צו אשר מאפשר להם להגיע לפטור מחובותיהם (ומכונה בהתאם ״צו הפטר״). מתן הצו תלוי בעמידה בתנאים שונים לאורך שלבי ההליך. סכום התשלומים הנותר אף הוא אינו קבוע, ומשתנה בין מקרה למקרה. עורך דין מומחה לדיני פשיטת רגל יוכל לסייע הן בהגעה להפטר המיוחל, והן בהגעה לתשלום הסכום הנמוך ביותר האפשרי בנסיבות המקרה. 

מהו צו הפטר?

הליכי חדלות פירעון מורכבים ממספר שלבים, ובהתאם הם עשויים להתפרס בכללותם על פני תקופה ממושכת. חוק חדלות פירעון החדש תרם רבות לייעול ופישוט ההליכים. החוק קובע כי במהלך התקופה שלאחר פתיחת הליכי פשיטת רגל, החייבים יהיו נתונים למעקב קפדני של הממונה על הליכי פשיטת רגל (לשעבר ״כונס הנכסים הרשמי״). בתוך כך, הם יצטרכו לעמוד בתשלומים חודשיים שייקבעו להם, ובהגשת נתונים רבים על נכסיהם וחובותיהם. 

במקביל לפעולות החייבים, ימונה נאמן על נכסיהם, אשר תפקידו העיקרי יהיה יצירת תכנית לשיקום כלכלי עבורם. תכנית זו תובא להצבעה על-ידי בעלי החוב (הנושים) ולאחר מכן לאישור סופי של בית המשפט. קבלת התכנית על-ידי בית המשפט משמעותה פסיקת צו הפטר. 

צו זה עבר שינויים רבים במסגרת הרפורמה האחרונה שנערכה בדיני חדלות פירעון. אם בעבר לקח לעתים שנים רבות לקבלו, הרי שכיום הצו ניתן באופן מהיר יותר. עם זאת, הצו לרוב אינו מאפשר קבלת הפטר באופן מיידי, ודורש לעמוד בתנאים מסוימים גם לאחר סיום ההליכים. רק לאחר מכן יינתן הפטר מלא מהחובות.

תנאים במסגרת ההפטר

צו ההפטר (הקרוי כיום ״צו שיקום כלכלי״) יהיה כפוף לרוב להמשך ביצוע תשלומים (בניכוי הסכומים ששילמו החייבים עד כה) ויכלול במרבית המקרים הגבלות שונות, כגון איסור יציאה מן הארץ. בנסיבות מסוימות ניתן אף לקבל הפטר באופן מיידי (״הפטר לאלתר״), בכפוף לעמידה בתנאים שונים שיקבע מי שבפניהם ההליך מתנהל (בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל).

התשלומים וההגבלות תלויים במידה רבה באופן ניהול ההליך ובהתרשמות של הגורמים המטפלים בתיק מהתנהלות החייבים עצמם. לפיכך, ניהול ההליך בצורה נכונה ואחראית עשוי להביא בסופו של דבר להפחתת נטל החובות אותם יצטרכו החייבים להמשיך לשלם. 

התקשרו לייעוץ משפטי בנושא חדלות פירעון וקבלת צו הפטר

לאור ההשפעה הרבה שיש לניהול ההליך על קבלת צו הפטר ותנאיו, חשוב לפעול בצורה נבונה ואחראית לאורך ההליך, ולהימנע מפעולות הפוגעות בסיכויי קבלת ההפטר. עורך דין מומחה לדיני חדלות פירעון אשר ילווה את ההליך לאורך שלביו השונים, יוכל לסייע לכם להגיע למימוש המטרה לשמה נועדו הליכי חדלות הפירעון מלכתחילה – יציאה מהחובות ופתיחת דף חדש.