האם מתן צ׳ק חוזר מהווה עבירה פלילית? 

השאלה המהווה נושא מאמר זה מחדדת סוגיה חשובה, והיא חוסר הבהירות בנוגע לסנקציות הפליליות הנובעות ממתן צ׳קים ללא כיסוי. אכן, קיים בלבול רב בקרב הציבור בעניין זה. במאמר זה ננסה ללבן עבורכם את הסוגיה.

משרד עורכי הדין דקר, פקס, לוי, רוזנברג, בירושלים ובפתח תקווה, מספק ללקוחותיו מענה וליווי משפטיים במגוון ענפי המשפט. המשרד מייצג את לקוחותיו, בין היתר, בענייני גבייה והמחאות, לרבות בהליכים פליליים בנושא.

מתן צ׳ק ללא כיסוי היא פעולה שעשויה לגרור השלכות וסנקציות שונות. רוב הסנקציות מתרכזות במישור האזרחי, והרחבנו עליהן במאמר נוסף שהתפרסם באתר משרדנו. הצד הפחות מוכר של ההשלכות של מתן צ׳ק ללא כיסוי הוא העמדה אפשרית לדין וסנקציות במישור הפלילי. סנקציות אלה כוללות עונשי מאסר וקנסות. חשוב להכירן גם מצד נותני הצ׳קים וגם מצד מקבליהם. 

מתי צ׳ק חוזר ייחשב עבירה פלילית?

חוק העונשין, המרכז את מרבית העבירות הפליליות בישראל, כולל בתוכו עבירה ששמה ״הוצאת שיק ללא כיסוי.״ מדובר על מקרה שבו נותן הצ׳ק מסר אותו ביודעין (או בהיעדר הנחה סבירה) כי אין חובה על הבנקאי לכבד את הצ׳ק בתאריך שננקב בו, או עד 30 יום לאחר מכן, והצ׳ק לא כובד כשהוצג לפירעון. העונש בגין עבירה זו הוא עד שנת מאסר או קנס של עד עשרות אלפי שקלים. במקרים בהם לא מופיע תאריך על הצ׳ק, הספירה תחל מהמועד שבו הצ׳ק נמסר למקבלו. החוק קובע כי הגנה עשויה להינתן למי שפעל בתוך 10 ימים לפירעון החוב, לפי דרישת מקבל הצ׳ק.

צ׳ק חוזר עבירה פלילית

חוק שיקים ללא כיסוי (או ״חוק הצ׳קים״), אשר נחקק בעקבות היותה של התופעה כה נפוצה בישראל, עוסק גם הוא בנושא. החוק קובע סנקציות אזרחיות של הגבלות שונות על חשבונות הבנק של לקוחות שאירע אצלם ריבוי מקרים של חזרת צ׳קים. במקרים שבהם לקוחות מסרו צ׳קים מחשבונות שהוטלו עליהם הגבלות, מדובר בעבירה על חוק הצ׳קים, אשר דינה עד שנתיים מאסר או קנס של עד עשרות אלפי שקלים.

מדוע חשוב לנקוט במשנה זהירות על אף אי אכיפתן הנרחבת של העבירות בנושא?

יש לציין כי עיון בפסיקה מעלה כי לאורך השנים העבירות הפליליות שציינו לעיל לא נאכפו באופן נרחב, ודאי שלא ביחס למידת התפוצה של העבירה. ואולם, אין להקל בכך ראש או חלילה לראות בכך כ״אור ירוק״ למתן צ׳קים ללא כיסוי. כמו כן, קיימות סנקציות אזרחיות רבות אשר מגבילות מאוד את חופש הפעילות הכלכלית של מי שהצ׳קים שלהם לא כובדו באופן חוזר ונשנה. הפעלתן של סנקציות אלה נעשית באופן נרחב למדי.

נוסף על כך, קיימות עבירות נוספות אשר ניתן להאשים בגינן את מי שמסרו צ׳קים ללא כיסוי, דוגמת קבלת דבר במרמה. כמו כן, המציאות הכלכלית החדשה שנוצרת כעת, בעקבות משבר הקורונה, עשויה להביא לשינוי מדיניות אצל התביעה הפלילית. לא מן הנמנע כי הדבר יביא להעמדה נרחבת יותר של מוסרי צ׳קים ללא כיסוי, אם התופעה תהפוך למעין ״מכת מדינה.״ 

צרו קשר עם עורכת דין המתמחה בהליכי גבייה והוצאה לפועל

האמור לעיל נועד להדגיש את החשיבות שבשמירה על התנהלות כלכלית נאותה והימנעות ממסירת צ׳קים ללא כיסוי, שכן בהחלט ייתכן כי צ׳ק חוזר יהווה עבירה פלילית. בכל מקרה של ספק שמתעורר ביחס לבחירת דרך הפעולה, ובייחוד במקרים של העמדה אפשרית לדין פלילי, מומלץ להסתייע בייעוץ של עורך דין מומחה בתחום. משרד עורכי הדין דקר, פקס, לוי, רוזנברג, מתמחה בתחום הליכי הגבייה וייצוג בהליכים פליליים ואזרחיים בנושא. אם יש לכם שאלות או שהנכם זקוקים לסיוע משפטי בעניין זה, צרו עמנו קשר ונוכל לעזור בכל הדרוש.

צ׳ק חוזר עבירה פלילית

:03-3724722

        055-9781688

 [email protected]

חזרה למאמרים