ערעור בהליכי פשיטת רגל

יש מי שטועים לחשוב כי ניתן להגיש ערעור בהליכי פשיטת רגל רק עם תום ההליכים. בפועל, לאורך ההליך מתקבלות החלטות שונות, אשר לא מעט מהן עשויות להיות גורליות עבור חייבים, נושים ואף צדדים שלישיים להליך. קיבלתם החלטה שלא הייתם מרוצים ממנה בהליכי פשיטת רגל? לרוב ניתן יהיה להשיג עליה. ואולם, האופן שבו ניתן יהיה לערער או להשיג על ההחלטה משתנה לפי סוג ההחלטה שניתנה. חשוב להכיר את ההבדלים והדרכים לעשות זאת, ובמאמר זה יסביר על כך עורך דין מומחה לדיני חדלות פירעון ממשרדנו.

משרד עורכי הדין שלנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני חדלות פירעון. המשרד מנוסה מאוד בייצוג משפטי של יחידים ועסקים בענייני פשיטת רגל, ייצוג חייבים בפני בתי המשפט ורשמי ההוצאה לפועל, טיפול בבקשות לביטול הגבלות על חייבים ועוד. 

ערעור בהליכי פשיטת רגל

מה ניתן לעשות כאשר אינכם מרוצים מהחלטה שהתקבלה בהליכי פשיטת רגל?

הליכי פשיטת רגל (חדלות פירעון) עשויים, כידוע, להתנהל במשך פרק זמן משמעותי. במהלך פרק זמן זה, ולאורך שלבי ההליך השונים, מתקבלות על-ידי בתי המשפט והגורמים הנוספים אשר אחראים על ניהול ההליך החלטות שונות. לא מעט החלטות כאלה עשויות להשפיע באופן משמעותי והרה גורל על חיי החייבים, בעלי החוב (הנושים) ואף גורמים חיצוניים שאינם צד להליך. 

הנה דוגמה להחלטה הרת גורל המתקבלת במהלך הליכי פשיטת רגל: הממונה על הליכי חדלות פירעון מכריע לא פעם בבקשות ליציאה מהארץ של חייבים בפשיטת רגל. בלא מעט מקרים, בקשות מעין אלה מוגשות כאשר לחייבים קרובי משפחה בחו״ל אשר סובלים ממחלות או בעיות בריאותיות. כאשר בקשה כזו נדחית, משמעות הדבר היא כי עלולה להימנע מהחייבים היכולת לבקר את יקיריהם ולטפל בהם, לעיתים בפעם האחרונה. 

דוגמה נוספת להחלטה הרת גורל בהליכי פשיטת רגל: למתן צו שיקום כלכלי יש השפעות רבות. צו זה מסיים את ההליכים באופן פורמלי, ומהווה אישור של התכנית המוצעת על-ידי הנאמן להחזר החוב על-ידי החייבים לנושים. החלטה זו יכולה להתקבל גם בניגוד לעמדת הנושים, ולהשפיע בסופו של דבר על גובה החוב שיוחזר אליהם. 

כפי שניתן להבין מהדוגמאות הנ״ל, החלטות בתי המשפט, הממונה על הליכי חדלות פירעון ויתר הגורמים המנהלים את ההליכים עשויות להשפיע על מצבם הכספי וחייהם של הצדדים להליך. לכן חשוב מאוד לדעת כי ניתן במידת הצורך לערער על ההחלטות המתקבלות. על מנת לעשות זאת, יש להבין כיצד הליך הערעור מתבצע ומתי הדבר מתאפשר בזכות או ברשות.

מתי ניתן לערער בזכות על החלטות בפשיטת רגל?

החוק קובע רשימה של החלטות אשר ניתן לערער עליהן. מלבד פסק דין סופי בחדלות פירעון, עליו ניתן לערער בזכות כמו על כל פסק דין אחר, הרשימה כוללת החלטה בבקשה לצו פתיחת הליכים או ביטולו, החלטה בדבר הפסקת כהונת נאמן, החלטה בעניין אישור תכנית שיקום כלכלי או הסדר חוב, ביטול הפטר מחובות, החלטה בעניין הקצבה לזכאי דמי מזונות והחלטה בעניין העברת תיק מרשם ההוצאה לפועל לבית המשפט. כך גם ניתן לערער בזכות על החלטות סופיות של הממונה על הליכי חדלות פירעון, כולל החלטה שלא לתת צו פתיחת הליכים והסרת הגבלות או דחיית בקשה להסרתן.

מתי נדרש לערער ברשות, ומה עוד חשוב לדעת? 

החלטות שאינן נמנות ברשימת ההחלטות הנ״ל שנקבעו בחוק לערעור בזכות, יצריכו הגשת ערעור ברשות. על מנת לערער על החלטות ביניים שונות הניתנות במהלך ההליך, יהיה צורך בדרך כלל הגשת בקשה לערעור עליהן. כך גם יהיה צורך להגיש בקשת רשות ערעור על החלטות של הממונה שאינן סופיות. במסגרת החלטות אלה עשויות להיכלל, בין היתר, החלטות הנוגעות לפיקוח על עמידת היחיד בצו שיקום כלכלי, החלטות בדבר הפעלת סמכויות הנאמן ועוד. 

כמו כן, על החלטות ופסקי דין סופיים שניתנו על-ידי בית המשפט בהליכי ערעור, ניתן לבקש לערער בפני בית המשפט הגבוה יותר. חשוב לדעת עוד כי בית המשפט אשר בפניו יוגש הערעור מלכתחילה הוא בית המשפט אשר בפניו מתנהלים הליכי פשיטת הרגל. בהליכים עבור חייבים יחידים, מדובר לרוב בבית משפט השלום. ואולם, במקרים מסוימים ההליכים מתנהלים בפני בית המשפט המחוזי, ויהיה צורך להגיש את הערעור אליו. לאור מורכבות הליכי הערעור, מומלץ מאוד להיעזר במסגרת הטיפול בהם בעורך דין מומחה לדיני חדלות פירעון.

ערעורים בהליכי פשיטת רגל – צרו קשר עם עו״ד מומחה לדיני חדלות פירעון

במאמר זה הסברנו בקצרה על אפשרויות הערעור וההשגה השונות בהליכי פשיטת רגל. לאור מורכבותם של הליכים אלה והיותם כרוכים לרוב בפנייה אל בית המשפט, עשויות להתעורר לא מעט שאלות משפטיות במקרים פרטניים. לכל שאלה או צורך בסיוע בנושא, תוכלו לפנות לעורך דין מומחה לדיני חדלות פירעון ממשרדנו. עורכי הדין ממשרדנו מנוסים מאוד בהליכים אלה, לרבות בטיפול בהליכי ערעור בפני הממונה על הליכי חדלות פירעון ובתי המשפט.

בעיית העברת כסף מחו''ל לבנק בישראל

: 03-3724722

        055-9781688

 [email protected]

חזרה למאמרים