מקום פתיחת הליכי פשיטת רגל וההשפעה שיש לכך על ניהול ההליך

עצם ההחלטה לפתוח בהליכי פשיטת רגל הינה החלטה חשובה וגורלית. אך לא פחות גורלית מכך היא ההחלטה על מקום פתיחת ההליכים, בו הם יתנהלו בפועל. לא פעם ההליכים מתנהלים במקום אשר אינו נוח לחייבים, אך הם לא יודעים מה באפשרותם לעשות בנדון. לאור הבלבול הרב אשר קיים בנושא, נסביר להלן על כל מה שחשוב לדעת לגבי מקום פתיחת וניהול הליכי פשיטת הרגל.

משרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני פשיטת רגל, ומספק ללקוחותיו ליווי משפטי לאורך שלבי ההליך השונים, כדי שיוכלו להגיע לשיקום כלכלי באופן המיטבי עבורם.

הליכי פשיטת רגל – עבור מי הם רלוונטיים?

כאשר נקלעים לחובות ומגיעים במצב של היעדר יכולת לפרוע אותם, או היעדר יכולת להגיע להסדרים מחודשים מול בעלי החוב (הנושים), המצב מצריך במרבית המקרים להכריז על פשיטת רגל. הימנעות מכך משמעותה כי החובות שלא שולמו יביאו להליכי גבייה והוצאה לפועל. בשלב כזה או אחר יתחילו להגיע עיקולים על נכסי העסק (אם קיים עסק) או על נכסים אישיים (הבית, הרכב וכיו״ב). מצב זה אינו מאפשר קיום שגרת חיים נורמלית, ואף מביא להגדלת החובות בעקבות צבירת ריביות כבדות.

לאן תוגש הבקשה להליכי פשיטת רגל?

מקום פתיחת הליכי פשיטת רגל והשפעתו על ניהול ההליךבעבר, מרבית הליכי פשיטת הרגל התנהלו מול בית המשפט המחוזי. חוק חדלות פירעון החדש שינה זאת לחלוטין, כחלק מתהליך שנועד להפוך את ההליכים לפשוטים ויעילים יותר. לפי החוק החדש, כאשר גובה החובות נע בין 50,152 – 150,455 ש״ח (נכון לשנת 2020), הבקשה לפתיחה בהליכי פשיטת רגל תוגש ללשכת ההוצאה לפועל.

יצוין כי ניתן אף לבקש פתיחת הליכי פשיטת רגל מול לשכת ההוצאה לפועל גם כאשר סכום החובות נמוך מ-50 אלף ש״ח, אם מתקיימים טעמים המצדיקים זאת. לעומת זאת, במקרים של חובות בסכומים גבוהים יותר, יש להגיש את הבקשה אל הממונה על הליכי חדלות פירעון (לשעבר כונס הנכסים הרשמי).

על פי מה נקבע מקום פתיחת הליכי פשיטת רגל?

לגבי בקשות המוגשות ללשכת ההוצאה לפועל (בגין חובות בסכומים נמוכים יותר), הכלל הוא שההליכים יתנהלו בלשכה שבה פועל מסלול חדלות פירעון במחוז שבו נפתחו מרבית תיקי ההוצאה לפועל נגד החייבים. אם אין תיקי הוצאה לפועל נגד החייבים, או שלא נמצא מקום העונה על דרישה זו, הבקשה תוגש ללשכה שבה פועל מסלול חדלות פירעון במחוז שבו נמצא מקום עיסוקם העיקרי או נכסיהם של החייבים. בהיעדר מקום מתאים בשני מקרים אלה, הבקשה תוגש ללשכת ההוצאה לפועל במחוז ירושלים.

כאשר החובות הינם בסכומים גבוהים (מעל 150 אלף ש״ח), הבקשה תטופל מול הממונה המחוזי על הליכי חדלות פירעון. אם אין מחוז מתאים (למשל, במקרה של חייבים המתגוררים באזור השומרון), הבקשה תטופל על-ידי ממונה במחוז ירושלים.

כיצד ניתן לבקש העברה של מקום הדיון?

למקום פתיחת ההליך תהא השפעה על ניהולו. לא פעם הליכים מתנהלים במקום מרוחק ממקום מגורי החייבים, באופן שמסרבל אותם מאוד. על כן נקבע נוהל המאפשר להגיש בקשה להעברת מקום הדיון בפני הממונה על הליכי פשיטת רגל. נדגיש כי יש להגיש את הבקשה לפני מתן צו פתיחת הליכים. הממונה יחליט בנוגע לבקשה בתוך 30 יום, אך הוא עשוי לבקש פרטים נוספים לצורך קבלת החלטה. במצב כזה, הבקשה תוכרע בתוך 30 יום ממועד מסירת הפרטים הנוספים. במקרים של סירוב הממונה לבקשה, היא תועבר לדיון והכרעה של בית המשפט.

ניתן לבקש העברה של מקום הדיון גם בהליכים המתנהלים מול רשם ההוצאה לפועל. הרשם מוסמך להעביר את מקום הדיון לפי חוק ההוצאה לפועל. במקרים של סירוב לבקשה, ניתן לבקש לערער על ההחלטה מול בית המשפט גם במקרה זה.

סיוע משפטי מעורך דין מומחה לדיני פשיטת רגל

לסיכום, מקום פתיחת הליכי פשיטת רגל משפיע על ניהול ההליכים, אך קיימת אפשרות לבקש לשנותו. בכל סוגיה בנושא, עורכי הדין ממשרד כהן, דקר, פקס, ברוש, אשר להם ניסיון רב בהליכי פשיטת רגל, ישמחו לסייע בידכם. תוכלו ליצור קשר עם עורך דין מומחה לדיני פשיטת רגל באמצעות מספרי הטלפון או כתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

דמי אבטלה בהליך פשיטת רגל

:03-3724722

        055-9781688

 :[email protected]

חזרה למאמרים