מה מעמד הנושים בהליכי פשיטת רגל?

קיים מעמד חשוב לבעלי החוב/הנושים בהליכי פשיטת רגל. אף שהליכי פשיטת רגל נועדו בראש ובראשונה להביא לשיקום כלכלי של החייבים, שהינם הצד המרכזי להליך, החוק מעניק לנושים יכולת להשפיע על ההליכים ולהביע את עמדתם באופן די משמעותי. בחלק זה של המדריך המקיף ביותר ליציאה מהחובות ולפתיחת דף חדש, נתמקד בהם וביכולתם להשפיע על הליכי פשיטת הרגל.

עורכי הדין ממשרד דקר, פקס, לוי, רוזנברג, בירושלים ובתל אביב, מתמחים בדיני חדלות פירעון ובייצוג בהליכי פשיטת רגל. המשרד מספק ללקוחותיו ליווי משפטי לאורך שלבי ההליך השונים, ומסייע להם להגיע לשיקום כלכלי באופן המיטבי עבורם.

מיהם הנושים ואילו סוגים של נושים קיימים?

בקשה לפתיחת הליכי פשיטת רגלמה מעמד הנושים בהליכי פשיטת רגל? מוגשת בדרך כלל כאשר מתמודדים עם חובות רבים לגורמים שונים. בעלי החוב מכונים בלשון החוק ״נושים״. החוק מגדיר נושה בתור ״מי שהחייב חב לו חוב״. מדובר בהגדרה כוללנית אשר מתעלמת מכך שבפועל ישנם שני סוגים עיקריים של נושים: נושים אשר החובות כלפיהם מובטחים (כגון בנקים וגופים מסחריים גדולים), והם יקבלו קדימות בפירעון החובות, ונושים שהחובות כלפיהם אינם מובטחים. לרוב החובות שאינם מובטחים הם של בעלי חובות בסכומים קטנים יחסית, כגון ספקים וגופים מסחריים קטנים יותר.

האם הנושים נחשבים צד להליך?

מדובר בשאלה מורכבת. באופן רשמי, הצדדים המרכזיים בהליך הם החייבים ומי שמנהלים את ההליך (הממונה על הליכי פשיטת רגל, רשם ההוצאה לפועל או בית המשפט). בחלק ניכר מהמקרים החייבים עצמם יגישו את הבקשה לפתיחת ההליך.

ואולם, בחלק מהמקרים יהיה מדובר דווקא בנושים עצמם, שכן החוק מאפשר לנושים לבקש הליכי פשיטת רגל. מכל מקום, על אף שהנושים הם אינם צד להליך באופן רשמי, החוק מעניק להם הזדמנויות שונות להשמיע את עמדתם במסגרתו ולקחת חלק בהלי בפועל.

יכולת הנושים להשפיע על ההליך

החוק שואף לאזן בין הצורך לשקם את החייבים ובין האינטרסים של הנושים לפירעון חובותיהם. בהתאם לכך, לנושים יש יכולת להשמיע את עמדתם בהליך, בדרך של הצבעה בשלב אסיפות הנושים, בהן מתקבלות החלטות בדבר גורל החוב.

אך חשוב להדגיש כי מי שיחליטו אם לקבל את עמדת הנושים הם שופטי בית המשפט או רשמי ההוצאה לפועל, אשר בפניהם מתנהלים ההליכים, וזאת בהתאם לגובה החוב. על פניו, החוק קובע כי יש להתחשב ככל האפשר בעמדת הנושים המובטחים ובעמדת הנושים שאינם מובטחים. עם זאת, נושים מובטחים עדיין מקבלים קדימות לעומת הנושים הלא מובטחים, ובמקרה של סתירה בהצבעות נושים, עמדת הנושים המובטחים היא זו שתקבע.

האם יש מקרים נוספים בהם יתאפשר לנושים להשפיע על ההליך?

ניהול הליכי פשיטת רגל נעשה ברובו בפועל על-ידי נאמן אשר מתמנה על-ידי רשם ההוצאה לפועל או הממונה על הליכי חדלות פירעון, בהתאם למקום פתיחת ההליךהחוק מסמיך את בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל לקבוע סוגי עניינים שבהם לא תתקבל החלטה על-ידי הנאמן, לפני שתינתן לנושים זכות להביע את עמדתם.

בנוסף, לגבי הליכים המתנהלים בפני הממונה על הליכי חדלות פירעון, החוק מאפשר לנושים לפנות ישירות אל בית המשפט בכל שאלה הנוגעת לזכויותיהם בהליכי פשיטת הרגל. לגבי הליכים המתנהלים בפני רשם ההוצאה לפועל, גם כאן החוק מאפשר לנושים לפנות אל רשם ההוצאה לפועל בכל שאלה הנוגעת לזכויותיהם בהליך, בעניינים שהם בתחום סמכותו.

צרו קשר עם המומחים שלנו לדיני פשיטת רגל וחדלות פירעון

לסיכום, מעמד הנושים בהליכי פשיטת רגל הינו משמעותי ויש להם יכולת רבה להשפיע על ניהול ההליכים. אם יש לכם שאלות נוספות בנושא או צורך בסיוע בכל עניין הנוגע להליכי פשיטת רגל, עורכי הדין ממשרד דקר, פקס, לוי, רוזנברג זמינים עבורכם, וישמחו לסייע. ניתן לפנות אלינו באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים מטה.

חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי

:03-3724722

        055-9781688

 [email protected]

חזרה למאמרים