מה צריך כדי לפתוח בהליכי פשיטת רגל – מסמכים נדרשים ומידע חיוני

אם קיבלתם החלטה לפתוח בהליכי פשיטת רגל, אתם ודאי תוהים מה צריך כדי לעשות זאת. חשוב לדעת כי פתיחה בהליכי פשיטת רגל דורשת הגשה של לא מעט מסמכים. בחלק זה של המדריך המקיף ביותר ליציאה מהחובות, נסקור את רשימת המסמכים הדרושים והקריטריונים לשם הגשת הבקשה הראשונית.

עורכי הדין ממשרד דקר, פקס, לוי, רוזנברג, בירושלים ובתל אביב, זמינים לסייע לכם בכל עניין הנוגע להליכי פשיטת רגל. משרדנו מייצג את לקוחותיו בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון בפני כל הערכאות, ומסייע להם לצאת מהחובות ולפתוח דף חדש.

מה צריך כדי לפתוח בהליכי פשיטת רגל?הליכי פשיטת רגל מהווים השקעה משתלמת עבור מי שמעוניינים לצאת מהחובות

אף אחד לא אוהב להתמודד עם הרבה בירוקרטיה וניירת. אחד החששות הנפוצים בקרב אנשים המתמודדים עם חובות גבוהים ושוקלים להכריז על פשיטת רגל, הינו מפני הליכים משפטיים הדורשים להשקיע זמן ואיתור של מסמכים רבים. כל זה עוד מבלי לציין את ההחלטה לפתוח בהליכים, הכרוכה בשינוי הרגלים ואורחות החיים. 

אכן מדובר בצעד מאוד משמעותי הדורש השקעה של משאבים פיזיים ונפשיים. עם זאת, כאשר מגיעים למצב שבו לא מצליחים לעמוד בתשלומי החובות והאלטרנטיבה היא הליכי הוצאה לפועל ועיקולים, קשה לחשוב על דרך התמודדות אפקטיבית יותר מהליכי חדלות פירעון. נסביר להלן בצורה פשוטה להבנה מה צריך לדעת מבחינת מסמכים ומידע כדי להגיש בקשה לתחילת הליכי פשיטת רגל.

מי יכול להכריז על פשיטת רגל?

החוק קובע כי אנשים פרטיים ובעלי עסקים (עוסק פטור או מורשה) המעוניינים לפתוח בהליכי פשיטת רגל, נדרשים לענות על לפחות אחד מהקריטריונים הבאים:

  1.   מרכז חיים בישראל – מי שחיים בישראל או ששהו בה בששת החודשים האחרונים);
  2. החזקת נכסים בישראל;
  3. ניהול עסקים בישראל.

הקריטריונים לא כוללים, למשל, ישראלים אשר מרכז חייהם בחו״ל ושאינם מנהלים עסקים או מחזיקים נכסים בישראל.

בנוסף, נדרשת עמידה באחד מהקריטריונים הבאים: (1) היעדר יכולת לשלם את חובות במועד, בין אם הגיע המועד לפירעונם ובין אם לאו; (2) הימצאות במצב שבו ההתחייבויות עולות על שווי הנכסים. רק עמידה בכל הקריטריונים הנ״ל תאפשר הגשת בקשה לפתיחה בהליכי פשיטת רגל.

אילו מסמכים נדרשים לצורך פתיחת ההליך?

נדרש להגיש טופס בקשה לפתיחה בהליכי פשיטת רגל. כאשר החובות הינם בסכומים הנמוכים מ-150 אלף ש״ח, יש להגיש את הבקשה ללשכת ההוצאה לפועל. כאשר החובות גבוהים יותר, הבקשה תוגש לממונה על הליכי חדלות פירעון (לשעבר כונס הנכסים). הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה, אשר סכומה כיום עומד על 1600 ש״ח. במקרים מסוימים ניתן לבקש פטור מאגרה.

יש לצרף לטופס כתב ויתור סודיות וכתב התחייבות לעמידה במגבלות (אם וכאשר יוטלו), החתומים ומאומתים על-ידי עורך דין. יש לצרף גם תצהיר המפרט את הגורמים להגעה לחובות, וכן קיומם או אי קיומם של הליכי פשיטת רגל אצל קרובי משפחה, שותפים עסקיים או גורמים רלוונטיים אחרים.

טופס הבקשה כולל לא מעט פרטים שיש למלא, ולאחר מכן לגבות את הפרטים במסמכים. בכלל זה, פרטי הכנסות החייבים, מעיסוק או שלא מעיסוק (כגון קצבאות או פנסיה) והנכסים שבבעלותם, בארץ ובחו״ל. כך גם פירוט ההוצאות השוטפות (חשבונות חודשיים של חשמל, שכר דירה, מים, גז, אינטרנט וכיו״ב) והוצאות מיוחדות, אם ישנן (כגון הוצאות רפואיות או תשלומי מזונות).

בנוסף, נדרש לציין בטופס את פרטי בעלי החוב (הנושים) וסכומי החובות עבור כל אחד מהם בנפרד. במקרים בהם הנושים הגישו תביעות בגין החובות, יש לצרף פסקי דין או כתבי תביעה, לרבות שיעבודים, אם הוטלו. 

כפי שניתן להתרשם, הגשה של בקשת פשיטת רגל כרוכה בלא מעט מסמכים שיש להגיש. הרשימה המדויקת משתנה לפי נסיבות המקרה הספציפי. על מנת להבין מה עוד צריך כדי לפתוח בהליך פשיטת רגל ואם הנכם עומדים בקריטריונים להגשת הבקשה, מומלץ להסתייע בעורך דין מומחה בתחום. 

יצירת קשר עם עורך דין מומחה לפשיטת רגל וחדלות פירעון 

עורך דין מומחה לפשיטת רגל וחדלות פירעון ממשרד דקר, פקס, לוי, רוזנברג, בירושלים ובתל אביב, זמין עבורכם בכל שאלה וישמח לתת לכם מענה פרטני ומקצועי. תוכלו ליצור עמנו קשר באמצעות הטלפון או כתובת המייל המופיעים מטה.

חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי

:03-3724722

        055-9781688

 [email protected]

חזרה למאמרים