כיצד ניתן לפעול בתור עוסק מורשה או עוסק פטור במהלך הליכי פשיטת רגל? (מידע משפטי)

לא מעט בעלי עסקים הפועלים תחת עוסק מורשה או פטור נכנסים להליכי פשיטת רגל. באותם מקרים קיים חשש לגורל העסק, ובצדק. לא בכל מקרה שהוא יתאפשר להמשיך לנהל את העסק. כך גם מי שמעוניינים לפתוח עסק חדש עלולים להיתקל בקשיים. להלן תסביר עו״ד מומחית לדיני חדלות פירעון ממשרדנו על הקשיים הכרוכים בכך והפתרונות המשפטיים הזמינים עבור חייבים במקרים אלה.

משרדנו, הממוקם בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני פשיטת רגל (חדלות פירעון). עורכי הדין במשרדנו הם בעלי ניסיון רב ומוכח בסיוע ליחידים ולעסקים לצאת מהחובות ולפתוח דף חדש. משרדנו מעניק שירותי ייצוג בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ומלווה את לקוחותיו לכל אורך ההליך. אנו מסייעים, בין היתר, בבקשות נלוות להליכים כגון פתיחת עסק או הסרת מגבלות המוטלות על חייבים בפשיטת רגל.

הליכי פשיטת רגל מעלים שאלות רבות – בייחוד עבור בעלי עסקים

המשך ניהול עוסק מורשה או עוסק פטור בהליכי פשיטת רגלכניסה להליכי פשיטת רגל נועדה, בראש ובראשונה, לאפשר לחייבים להצליח לצאת מהחובות ולפתוח דף חדש מבחינה כלכלית. קיימות סיבות אפשריות שונות להגעה לחובות המצדיקים פתיחת הליכי פשיטת רגל. הדבר יכול לנבוע מקריסה של עסק, התנהלות כלכלית שגויה (או כזו שהתבררה בדיעבד ככזו) ועוד.

תהיה הסיבה אשר תהיה לפתיחת ההליכים, הליכי פשיטת רגל מהווים צעד בכיוון הנכון בדרך לשיקום כלכלי. אך עדיין, חשוב להבין כי ההליכים דורשים התמדה ודבקות במטרה על מנת לסיימם באופן מוצלח ובמהירות המרבית האפשרית. בהקשר זה, עולה השאלה האם ניהול עסק באופן עצמאי עשוי לתרום לכך או לפגוע בכך. שאלה זו רלוונטית לרבים המנהלים הליכי פשיטת רגל, לאור המגבלות המשפטיות הקיימות בהקשר זה. המגבלות מצריכות להגיש בקשה מיוחדת במסגרת ההליך לצורך המשך ניהול עסק, כמו גם פתיחת עסק חדש.

כיצד חייבים בעלי עסק פעיל יוכלו לשמור על העסק שלהם?

לא מעט בעלי עסקים חוששים להיכנס להליכי פשיטת רגל, בעיקר משום שהדבר עלול לסכן את עתיד העסק שברשותם. חשוב לדעת כי ניתן להמשיך לנהל עסק קיים גם כאשר נכנסים להליכי פשיטת רגל. חוק חדלות פירעון החדש מאפשר להגיש בקשה לשם כך. החל מהשלב שבו ההליכים נפתחים באופן רשמי (לאחר מתן צו פתיחת הליכים) מתחילה תקופת ביניים, אשר במהלכה חייבים נדרשים להעביר כספים לקופה אשר נועדה להחזרת חובותיהם לבעלי החוב (הנושים). בתקופה זו, חייבים המעוניינים להמשיך להפעיל את עסקיהם נדרשים להגיש בקשה לשם כך בפני הגורם הממונה על ההליך.

הממונה על ההליך יבחן את הבקשה ויקבע האם תתאפשר הפעלה תקינה של העסק, באופן שיתרום להחזרת כספי החוב לנושים. שיקולים העשויים להיות מובאים בחשבון במסגרת הבקשה כוללים את סוג העסק, מספר העובדים הפועלים במסגרתו או נדרשים להפעלתו התקינה, הרווחים אשר עשויים להיות מופקים מהמשך ניהולו, תרומת העסק לכניסה להליכי פשיטת רגל מלכתחילה והסיכונים הכלכליים הכרוכים בהפעלתו. אם הבקשה תתקבל, יוכלו החייבים להמשיך להפעיל את העסק. אחרת, ניתן לערער על החלטת הממונה בפני בית המשפט. 

חשוב לציין כי קיימת אף סמכות להורות לחייב להמשיך להפעיל את עסקו, גם אם לא מוגשת בקשה לשם כך מטעמו. החלטה כזו עשויה להתקבל אם הממונה על ההליך יסבור כי המשך הפעלת העסק תוכל לתרום להגדלת רווחי החייבים, וכתוצאה מכך להחזר מהיר ורב יותר של כספי החוב. כמו כן, קיימות הגבלות שונות אשר עשויות להיות מוטלות על המשך ניהול העסק. הגבלות אלה עשויות לכלול הפעלה של העסק על-ידי הנאמן הממונה במסגרת ההליך, הגבלה על מימוש נכסים ששועבדו ועוד.

האם ניתן להקים עסק חדש במהלך הליכי פשיטת רגל?

החוק קובע הגבלה על הקמת עסק במהלך הליכי פשיטת רגל. כמו יתר ההגבלות העשויות להיות מוטלות על חייבים במהלך ההליכים, ניתן לבקש ביטול או שינוי של הגבלה זו, באופן שיאפשר הקמת עסק חדש. הסברנו על כך בהרחבה במדריך מקיף שהכנו בנושא. יש לציין כי החוק אינו עוסק באופן ספציפי בהקמת עסק תחת ההגדרה של עוסק פטור או עוסק מורשה תוך כדי ההליכים, אלא רק בהקמת חברה/תאגיד. עם זאת, בדומה לפרוצדורה של הקמת חברה, גם כאן יידרש ככלל אישור של הגורם הממונה על ההליך (רשם ההוצאה לפועל או הממונה על הליכי חדלות פירעון). 

לא בכל מקרה שהוא תאושר בקשה להקמת עסק חדש במהלך ההליכים. על חייבים המעוניינים לעשות זאת יהיה צורך להוכיח כי העסק ינוהל כראוי וכי הדבר יתרום להצלחת ההליכים, ולא להפך. מדובר במשימה שאינה פשוטה, שכן הקמת עסק חדש כרוכה תמיד בחוסר ודאות לגבי העתיד לבוא. ואולם, הדבר אינו בלתי אפשרי. עם זאת, לאור הקושי להוכיח זאת מבחינה משפטית, רצוי להתייעץ עם עורך דין מומחה לדיני פשיטת רגל וחדלות פירעון במסגרת הגשת בקשה זו.

צרו קשר עם המומחים שלנו לפשיטת רגל וחדלות פירעון 

לכל שאלה וייעוץ פרטניים בנושא המשך ניהול עסק (עוסק מורשה או פטור), והליכי פשיטת רגל באופן כללי, משרד עורכי הדין דקר, פקס, לוי, רוזנברג זמין עבורכם. עורכי הדין ממשרדנו מנוסים מאוד בייצוג חייבים בפשיטת רגל, וישמחו לסייע בכל עניין. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות הטלפון או כתובת המייל המופיעים מטה.

חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי

:03-3724722

        055-9781688

 [email protected]

חזרה למאמרים