הגבלות וסנקציות בגין מתן צ׳קים ללא כיסוי במישור האזרחי – מידע משפטי

מסירת צ׳קים ללא כיסוי, הנעשית באופן חוזר ונשנה, עלולה להוביל להטלת הגבלות וסנקציות שונות. באילו הגבלות מדובר, ומה ניתן לעשות במקרים שבהם הוטלו הגבלות כאלה? הסבר מפורט על כך מפי עורכת דין נחמה עובדיה, מומחית להליכי גבייה והוצאה לפועל תוכלו למצוא להלן.

במשרד עורכי הדין כהן, דקר, פקס, ברוש, בירושלים ובפתח תקווה, תוכלו למצוא עורכי דין בעלי התמחות בדיני פשיטת רגל והליכי גבייה. משרדנו מספק ללקוחותיו מענה וליווי משפטיים מקיפים, ומייצג את לקוחותיו, בין היתר, בענייני גבייה והמחאות, לרבות בהליכי הוצאה לפועל.

צ׳קים מהווים אמצעי תשלום נפוץ בישראל, בין היתר לאור האפשרות לקבוע באמצעותם תשלומים למועדים מאוחרים יותר. ואולם, לאור ריבוי מקרים של צ׳קים חוזרים (הגובר בימים אלה עקב משבר הקורונה) נעשים מאמצים מצד המחוקק לשם חיזוק אמינותם. אחד המרכזיים שבהם הוא חוק שיקים ללא כיסוי (המכונה ״חוק הצ׳קים״) המכיל סנקציות אזרחיות ופליליות והגבלות שניתן להטיל על מי שצ׳קים רבים מחשבונם חזרו. 

הגבלות צ׳קים ללא כיסוילהלן נפרט על ההגבלות השונות שניתן להטיל מכוח חוק הצ׳קים, השלכותיהן וההבדלים ביניהן:

הגבלה רגילה: החוק קובע כי כאשר בתקופה של שנה חזרו 10 צ׳קים או יותר מאותו חשבון, יוגבל החשבון. קיימת הבחנה בין חשבונות מוגבלים ובין לקוחות מוגבלים. כאשר חשבון ספציפי מוגבל, בעלי החשבון עדיין יוכלו לרשום צ׳קים מחשבונות אחרים על שמם. לעומת זאת, כאשר הלקוחות מוגבלים, בנק ישראל יחסום את אפשרותם לפתוח חשבונות שניתן לרשום בהם צ׳קים בכל הבנקים

סנקציה נוספת ומשלימה על לקוחות מוגבלים, שנועדה לוודא כי לא תהא להם גישה לצ׳קים בתקופת ההגבלה, היא היעדר אפשרות לשמש מיופי כוח או מורשי חתימה בחשבונות אחרים שנרשמים בהם צ׳קים. ההגבלה נמשכת שנה. החוק קובע פרוצדורה לפיה נמסרת לבעלי החשבון / הלקוחות הודעה, ורק לאחר 15 ימים ממועד שליחתה, ההגבלה תיכנס לתוקף.

הגבלה חמורה: מי שחשבונם הוגבל ובתקופת ההגבלה הוגבל חשבון נוסף בבעלותם, יחשבו כלקוחות מוגבלים בנסיבות מחמירות. כך יחשבו גם לקוחות שעד 3 שנים לאחר שהסתיימה תקופת הגבלתם, הוגבל חשבונם או חשבון אחר בבעלותם. הגבלה חמורה תימשך שנתיים. היא כוללת סנקציות נרחבות יותר מהגבלה רגילה. למשל, יוגבלו לא רק חשבונות הרשומים על שם הלקוחות, אלא גם חשבונות המשותפים להם ולאחרים. בנוסף, שמותיהם, מספרי הזהות שלהם ותאריכי סיום ההגבלה יתפרסמו באתר בנק ישראל.

הגבלה מיוחדת: ניתן להטילה על מי שהוגבלו במסגרת הליכי פשיטת רגל, הוצאה לפועל, גביית קנסות ממשלתית, וכן על סרבני גט שהוטלו עליהם הגבלות בבית הדין הרבני. נוסף על ההגבלות שהוטלו עליהם בהליכים הנ״ל, דינם יהיה כדי מי שהוטלה עליהם הגבלה חמורה. עם זאת, שמותיהם ומספרי זהותם לא יתפרסמו באתר בנק ישראל, אלא רק פרטי חשבונות הבנק שבבעלותם. 

האם ניתן לשנות את ההחלטה על הגבלת החשבון? הליך ערעור כנגד הגבלת חשבון בנק

התשובה היא כי בהחלט ניתן לשנות את ההחלטה. החוק קובע זכות ערעור למי שסווגו כלקוחות מוגבלים או כלקוחות מוגבלים חמורים. עם זאת, הערעור לא יוגש בעקבות עצם הסיווג, אלא בעקבות הבאה של צ׳ק אחד או יותר במניין הצ׳קים שהובילו להטלת ההגבלות. החוק מונה רשימה של סיבות המאפשרות להגיש את הערעור. בין הסיבות נכללים טעות שבגינה הצ׳ק חזר, יסוד סביר של הלקוחות להניח כי הצ׳ק לא יסורב וכן הכרזה על שעת חירום שהובילה להרעה משמעותית בחשבון הבנק. 

את הערעור יש להגיש לבית משפט השלום. במסגרת הערעור ניתן לבקש גם צו שימנע את תחילת ההגבלה. אם הצו ניתן, התקופה שבה יעמוד בתוקפו לא תיחשב כחלק מהתקופה שבה נספרת ההגבלה. בנוסף, מי שהצו ניתן לגביהם לא יוכלו לפתוח חשבונות בנק נוספים בתקופה זו. אם סורבו צ׳קים נוספים בתקופת הצו, הם יחשבו כחלק מהצ׳קים לגביהם הוגש ערעור.

צרו קשר עם המומחים שלנו להליכי גבייה, הוצאה לפועל ופשיטת רגל

במאמר זה הוצג הסבר על ההגבלות המרכזיות המוטלות על ידי בנק ישראל על מי שרשמו צ׳קים רבים ללא כיסוי. אם חשבונכם הוגבל או עשוי להיות מוגבל, או שיש לכם שאלות בנושא, נוכל להעניק לכם סיוע משפטי מקצועי על ידי עורכי דין ממשרדנו, המתמחה בנושאי גביה והוצאה לפועל. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות מספרי הטלפון או כתובת הדואר האלקטרוני המופיעים מטה.

הגבלות צ׳קים ללא כיסוי

:03-3724722

        055-9781688

 [email protected]

חזרה למאמרים