הקצאת דמי מחיה בהליכי פשיטת רגל – אילו כספים מגיעים לחייבים?

הקצאת דמי מחיה בהליכי פשיטת רגל מאפשרת לחייבים להתקיים בכבוד, תוך שהם מצליחים לעמוד בתשלום חובותיהם לפי יכולתם. מדובר באלטרנטיבה שהינה עדיפה בהרבה על פני הטלת עיקולים ושיעבודים על נכסיהם וחשבונותיהם, באופן שעלול להביאם למצב של פת לחם. במאמר זה נסביר כיצד זה יכול להתאפשר.

עורכי הדין ממשרד עורכי הדין דקר, פקס, לוי, רוזנברג, בירושלים ובתל אביב, מתמחים בדיני פשיטת רגל וחדלות פירעון. לעורכי הדין מהמשרד ניסיון רב בייצוג בענייני חדלות פירעון ושיקום כלכלי בפני כל הערכאות, וסיוע לחייבים לסיים עם החובות ולפתוח דף חדש.

הליכי פשיטת רגל יכולים למנוע הגעה לקריסה כלכלית מוחלטת

כל מי שמתמודדים עם חובות גבוהים עלולים להגיע למצב של פת לחם. כלומר, הגעה למצב שבו יוטלו על חשבונותיהם ונכסיהם עיקולים או שיעבודים, כך שהם לא יהיו מסוגלים לדאוג לצרכיהם הבסיסיים ביותר. לא יהיה באפשרותם לקנות אוכל הביתה או לשלם את חשבונות החשמל, המים והגז. מה ניתן לעשות כדי להימנע מלהגיע לסיטואציה קשה זו?

הקצאת דמי מחיה בהליכי פשיטת רגלאחד היתרונות המרכזיים של הליכי פשיטת רגל (חדלות פירעון), מלבד האפשרות לצאת מהחובות בסופם, הוא היכולת שהם מאפשרים לקבל הקצאת כספים חודשית. וזאת, במקביל לתשלום החובות והקפאה של הליכים משפטיים ועיקולים נגדם. הליכי פשיטת רגל עשויים להתפרש על פני זמן ממושך. ההליכים נועדו לאזן בין הצורך בשיקום כלכלי של החייבים ובין פירעון מקסימלי של חובותיהם כלפי הנושים. מובן כי מי שנכנסים להליכים אלה יצטרכו לדאוג לעצמם במהלכם בדרך כלשהי.

הסבר בקצרה על שלבי ההליך

על מנת להתחיל בהליכי פשיטת רגל, יש להגיש בקשה למתן צו פתיחת הליכים. לאחר מכן ייערכו בדיקות שונות על מנת לוודא עמידה בתנאים לפתיחה בהליכים. אם החייבים עומדים בתנאים והצו ניתן, תחל תקופת ביניים שאורכה הוא כ-12 חודשים בממוצע. 

במהלך תקופת הביניים החייבים יידרשו לשלם סכומי כסף מדי חודש לקופה המכונה ״קופת הנשייה.״ במקביל, ימונה נאמן, שתפקידו להכין תכנית שיקום כלכלי עבורם. אם התכנית תאושר, יינתן צו שיקום כלכלי, שיאפשר לחייבים לשלם סכום חודשי במשך תקופה שתיקבע בצו, ולאחר מכן לקבל פטור מיתר חובותיהם. 

הקצאת דמי מחיה במהלך תקופת הביניים

במהלך תקופת הביניים, מובן כי לצד התשלומים החודשיים, החייבים זקוקים גם לסכום שיאפשר להם להתקיים בכבוד. לכן, חוק חדלות פירעון החדש קובע כי תוגדר מראש הקצבה חודשית של כספים שיוקצו להם מעת לעת במהלך התקופה. סכום זה נועד לאפשר לחייבים לעמוד בהוצאות המחיה הבסיסיות שלהם, והוא ייקבע על בסיס נסיבותיהם האישיות, הכנסות בני הזוג שלהם וצרכי ילדיהם הקטינים, אם ישנם.

האם ניתן לשנות את דמי המחיה שיוקצו תוך כדי ההליך?

בהחלט. ניתן לבקש לשנות את גובה דמי המחיה, כלפי מעלה או מטה. חשוב לציין כי מלבד החייבים, גם הנושים רשאים לבקש את שינוי הקצאת דמי המחיה. עם זאת, כל בקשה לשינוי דורשת להוכיח כי חל שינוי נסיבות או כי התגלו עובדות חדשות המצדיקים את השינוי. מלבד זאת, החייבים רשאים לבקש כי יוקצו עבורם כספים שכבר נצברו בקופת הנשייה, לאור כך שהם נדרשים עבורם או עבור בני משפחה שהם אחראים על פרנסתם.

צרו קשר עם עורכת דין מומחית לפשיטת רגל וחדלות פירעון 

לכל שאלה או בייעוץ בנושא דמי מחיה בהליכי פשיטת רגל תוכלו לפנות לעורכי הדין ממשרד דקר, פקס, לוי, רוזנברג. עורכי הדין מהמשרד מנוסים מאוד בסיוע לחייבים להם לפתוח דף חדש ולהשתקם כלכלית. תוכלו ליצור קשר עם עורכת דין מומחית לפשיטת רגל באמצעות הטלפון או כתובת המייל המופיעים מטה.

דמי אבטלה בהליך פשיטת רגל

:03-3724722

        055-9781688

 :[email protected]

חזרה למאמרים