פשיטת רגל נוספת – האם זה אפשרי? (מידע משפטי)

לא פעם קורה שחייבים מבקשים פשיטת רגל נוספת, על אף שהתקיימו בעניינם הליכי פשיטת רגל בעבר. לעיתים ההליכים בעניינם הסתיימו בהצלחה, אך הם צברו חובות נוספים לאחר מכן. במקרים אחרים החייבים לא הצליחו להגיע לקו סיום ההליכים ולפטור המיוחל מחובותיהם, והם מעוניינים לנסות שנית. יש לדעת כי אף שהחוק אינו מונע את האפשרות לעשות זאת, הדבר עשוי להיות מאתגר במיוחד מבחינה משפטית. במאמר זה תסביר על הנושא עורכת דין מומחית לדיני חדלות פירעון ממשרדנו.

משרדנו, בירושלים ובתל אביב, מתמחה במתן סיוע משפטי בהליכי פשיטת רגל (חדלות פירעון). לעורכי הדין ממשרדנו ניסיון רב ומוכח בייצוג חייבים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, במטרה לסייע להם לצאת מחובותיהם ולצאת לדרך חדשה.

באילו מקרים נדרש לבקש פשיטת רגל נוספת?

פשיטת רגל נוספת - האם זה אפשרי? (מידע משפטי)

הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) נועדו לקדם שיקום כלכלי של חייבים, ולאפשר להם לפתוח דף חדש ונקי מחובות. לא תמיד מטרה חשובה זו מושגת בסופו של דבר. לעיתים חייבים שפשטו רגל בעבר צוברים חובות נוספים בהמשך, ומבקשים לפתוח בהליכים נוספים בעקבות כך. במקרים אחרים, הליכים שנפתחו מופסקים בשל התנהגות בלתי הולמת של חייבים. בית המשפט רשאי במקרים מסוימים אף להורות על ביטול הפטר לגבי חייבים שכבר קיבלו פטור מחובותיהם. בכל המקרים הללו חייבים עשויים להיות מעוניינים בפתיחת הליך חדלות פירעון נוסף. כפי שנבהיר להלן, מדובר במשימה לא פשוטה, אך מנגד לא בלתי אפשרית.

מה קובע החוק לגבי פשיטת רגל נוספת?

באופן מעניין, ההתייחסות שניתן למצוא בחוק חדלות פירעון אינה נוגעת לאף אחד מהמצבים שתיארנו לעיל. החוק (במתכונתו הנוכחית) קובע רק כי אין בפתיחת הליכי חדלות פירעון כדי למנוע פתיחת הליך חדלות פירעון נוסף עקב חובות שאינם החובות אשר בגינם נפתח ההליך הראשון. אם אכן יינתן צו לפתיחת הליך נוסף, ההליכים יאוחדו וייקבעו הוראות לגבי המשך התנהלות ההליך המאוחד. 

כלומר, בפועל מדובר על הוספה של חובות להליך שכבר מתנהל. החוק אינו מתייחס באופן ספציפי לשאלה האם חייבים שניסו לפשוט רגל בעבר וההליכים בעניינם לא הובילו לקבלת פטור מחובותיהם יכולים לפתוח הליכים נוספים, ובתוך כמה זמן. מנגד, הדבר אינו נאסר בחוק, ולכן באופן עקרוני ניתן לפתוח הליכי פשיטת רגל בשנית, בשלישית וכן הלאה. השאלה באילו מקרים תאושר בקשה לצו פתיחת הליכים בקרב חייבים שהתנהלו נגדם הליכים בעבר תיבחן לפי נסיבות כל מקרה ומקרה, על-ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון ובית המשפט.

לעיתים תיקבע ״תקופת צינון״ לפני שתתאפשר פתיחת הליך פשיטת רגל נוסף

התרחיש המרכזי אשר רלוונטי לענייננו הוא זה שבו מופסקים הליכים לגבי חייבים, בשל התנהגותם במסגרת ההליך. בעקבות זאת, הם מבקשים לפתוח הליכים נוספים אך בקשתם נדחית. בעבר קבע בית המשפט העליון כי במקרים אלה, מוסמך הממונה על הליכי חדלות פירעון לקבוע ״תקופת צינון״, אשר משמעותה פרק זמן שבו לא תתאפשר פתיחת הליך פשיטת רגל נוסף. 

לאור כך שהחוק השתנה מאז, וכפי שהראינו לעיל לא נקבעה בחוק התייחסות לעניין זה, עלתה בשנת 2020 השאלה האם החוק החדש מאפשר לקבוע תקופת צינון, אף שהדבר לא מצוין במפורש. השאלה נדונה במסגרת ערעור שהגיש חייב אשר בקשתו לפתוח בהליך נוסף נדחתה, לאור התנהלותו בהליך. בית המשפט המחוזי בחיפה, אשר דן בערעור, קבע לבסוף כי הממונה רשאי לקבוע תקופת צינון, על אף שהחוק אינו קובע במפורש כי הדבר אפשרי. 

משמעות פסק דין זה הינה כי לעיתים פשיטת רגל נוספת עשויה להתאפשר רק לאחר מספר חודשים, או אף שנים, מההליך הקודם. מטבע הדברים, הדבר עלול להקשות מאוד על חייבים אשר מתמודדים עם חובות שלא תמיד יאפשרו להם לחכות תקופה כה ארוכה. חשוב לדעת כי במקרים מסוימים ניתן להימנע מכך, ולכן רצוי להיוועץ מבעוד מועד בעורך דין המתמחה בדיני חדלות פירעון, על מנת להבין האם ומתי הדבר אפשרי. 

פשיטת רגל בשנית – צרו קשר עם המומחים שלנו לדיני חדלות פירעון 

משרדנו זמין עבורכם לכל שאלה או צורך בייעוץ בנושא פשיטת רגל וחדלות פירעון. אנו מעניקים ללקוחותינו מענה משפטי מקצועי וללא פשרות, ומסייעים להם לצאת מהחובות ולפתוח דף חדש. אם יש לכם שאלות בנושא פשיט רגל נוספת או בנושאים נוספים, תוכלו ליצור קשר עם עורך דין ממשרדנו באמצעות הטלפון או כתובת המייל המופיעים מטה.

דמי אבטלה בהליך פשיטת רגל

:03-3724722

        055-9781688

 :[email protected]

חזרה למאמרים