ביטול הגבלות על חייבים בפשיטת רגל (מידע משפטי)

על חייבים הנמצאים בהליכי פשיטת רגל מוטלות הגבלות שונות. ההגבלות נועדו להגשים את מטרת העל של הליכי פשיטת רגל – שיקום כלכלי מהיר של החייבים, לצד החזרת מרבית החובות לבעלי החוב (הנושים). הגבלות אלה עשויות לכלול, בין היתר, איסור על יציאה מישראל, איסור על פתיחת חשבון בנק ואף איסור על הקמת תאגיד. רבים תוהים האם ניתן לבקש ביטול של אותן הגבלות על חייבים בפשיטת רגל. התשובה היא כי במקרים רבים הדבר בהחלט אפשרי. להלן יסביר על כך עו״ד מומחה לדיני חדלות פירעון ממשרדנו.

משרד עורכי הדין דקר, פקס, לוי, רוזנברג, בירושלים ובתל אביב, מתמחה בדיני פשיטת רגל (חדלות פירעון). לעורכי הדין ממשרדנו ניסיון רב בסיוע ליחידים ולעסקים לצאת מהחובות ולפתוח דף חדש. משרדנו מעניק שירותי ייצוג בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ומלווה את לקוחותיו לכל אורך ההליך, עד ליציאה המיוחלת מהחובות.

מדוע מוטלות הגבלות על חייבים במהלך הליכי פשיטת רגל?

מאמר זה רלוונטי בעיקר למקרים בהם חייבים כבר פתחו בהליכי פשיטת רגל. הסברנו בהרחבה על השיקולים הכרוכים בכניסה להליכי פשיטת רגל במאמר נוסף שהתפרסם באתרנו. חשוב להבין כי עד כמה שההחלטה להיכנס להליכי פשיטת רגל מורכבת ודורשת ביצוע שינויים באורחות החיים, קיימת לא מעט מורכבות גם מבחינת שיתוף הפעולה עם ההליכים. זאת לאור ההגבלות השונות אשר ניתן להטיל על חייבים. 

ההגבלות הללו לא נועדו להעניש את החייבים. מטרתן העיקרית היא להבטיח כי החייבים יעמדו בהליכי פשיטת הרגל, ויפעלו ככל יכולתם למניעת צבירת חובות נוספים וכיסוי החובות הקיימים. עם זאת, הגבלות אלה כשמן כן הן, והן עלולות להקשות על שגרת היומיום של חייבים. להלן נציג את ההגבלות השונות, ולאחר מכן נסביר כיצד ניתן לבטל את כולן או חלקן במהלך הליכי פשיטת רגל. 

מהן ההגבלות שניתן להטיל?

ביטול הגבלות על חייבים בפשיטת רגלחוק חדלות פירעון החדש מאפשר לגורם הממונה על הליך פשיטת רגל (רשם ההוצאה לפועל או הממונה על הליכי חדלות פירעון) להטיל הגבלות שונות על חייבים פרטיים (הכוונה ליחידים או בעלי עסקים, ולא לתאגידים המצויים בחדלות פירעון). הגבלות אלה עשויות לכלול, בין היתר, עיכוב יציאה מהארץ, מניעת האפשרות לחדש דרכון, איסור על פתיחת חשבון בנק, הגבלה על שימוש בכרטיסי אשראי ואף מניעת מעורבות בהקמה או השתתפות בתאגיד.

לא רק ההגבלות הנ״ל אפשריות. עם פתיחת הליך פשיטת רגל, הגורם הממונה על ההליך יוציא צו שיקבע את ההגבלות הנדרשות בעיניו במקרה הספציפי. בנוסף להגבלות הנ״ל, ניתן לקבוע בצו גם חובת עמידה בתשלומים תקופתיים, הגשת דו״חות המפרטים את ההכנסות וההוצאות, ושיתוף פעולה עם דרישות נוספות מצד הגורם הממונה על ההליך. 

מובן כי הגבלות אלה עשויות להקשות על ההתנהלות היומיומית של החייבים. אך הן מעלות שאלות מורכבות. למשל, מה תעשה חייבת הנמצאת בהליך פשיטת רגל כאשר היא נדרשת לטוס לטפל באביה השוהה בחו״ל וסובל ממחלה קשה? או לחלופין, האם יהיה זה נכון למנוע מחייב הנמצא בהליך פשיטת רגל להצטרף לניהול עסק משפחתי, שעה שהדבר יוכל למעשה להקל עליו לצאת מהר מהחובות? כלומר, במקרים רבים ההגבלות עלולות לפגוע בחייבים עצמם, או אף בהגשמת מטרת ההליך, שהיא יציאה מהירה ככל הניתן מהחובות.

איך ניתן לבקש ביטול הגבלות שהוטלו על חייבים בפשיטת רגל?

החוק מאפשר לבקש ביטול או הסרה חלקית או מלאה של אחת או יותר מההגבלות. הגורם הממונה על ההליך רשאי להיענות לבקשה, אם יימצא כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין. כך לדוגמה, ניתן לבקש יציאה של חייבים מהארץ אם הדבר נדרש מטעמים מיוחדים, וכן ניתן יהיה לבקש ביטול הגבלות נוספות במידת הצורך.

חשוב לציין כי לפני שתתקבל החלטת הגורם הממונה, תינתן לנושים הזכות להשמיע את דעתם בנושא. כמו כן, הממונה על הליכי חדלות פירעון רשאי לקבוע תנאים להסרת ההגבלות, כגון הפקדת כספים כערבות או התחייבות אחרת. זאת לצורך הבטחת המשך קיום ההליך למרות הסרת ההגבלות. למשל, ניתן יהיה לבקש הפקדת סכום כספי גבוה במיוחד במקרה של מתן היתר ליציאת חייבים מהארץ, על מנת לוודא כי לא ייגרם נזק לנושים עקב יציאת החייבים מהארץ.

לא בכל מקרה שהוא תאושר בקשת ביטול הגבלות על חייבים בפשיטת רגל. הגשת בקשה כזו היא פרוצדורה מורכבת מבחינה משפטית, המצריכה היכרות עם הוראות החוק השונות. לכן, המלצתנו היא להיעזר בעורך דין מומחה לדיני פשיטת רגל, אשר יוכל לסייע מניסיונו עם טיפול בנושא ולהבטיח טיפול מיטבי בבקשה.

צרו קשר עם המומחים שלנו לפשיטת רגל וחדלות פירעון 

לכל שאלה וייעוץ פרטניים בנושא ביטול הגבלות על חייבים בפשיטת רגל, והליכי פשיטת רגל באופן כללי, משרד עורכי הדין דקר, פקס, לוי, רוזנברג, ברוש זמין עבורכם. עורכי הדין ממשרדנו מנוסים מאוד בייצוג חייבים בפשיטת רגל, וישמחו לסייע בכל עניין. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות הטלפון או כתובת המייל המופיעים מטה.

ביטול הגבלות בפשיטת רגל

:03-3724722

       :055-9781688

 [email protected]

חזרה למאמרים